NL / FR

HRcheckup traject

Het traject verloopt in 4 stappen:

a) Bedrijfsinfofiche

Een beknopte infofiche wordt ingevuld over de onderneming. Hierin wordt informatie opgenomen over het aantal medewerkers en hun statuut, paritair comité, bedrijfsstructuur, omzet, taal en andere basisinformatie. Deze infofiche laat toe om een checklist op maat voor te bereiden en een budgetraming op te maken.

b) Checklistmeeting

Dit is een interactieve sessie van ongeveer 2 uur. Tijdens deze sessie wordt een checklist overlopen van honderden HR thema’s. De thema’s worden dan volgens de noden van uw organisatie in 4 categorieën onderverdeeld:

Welke thema's vereisen een dringende actie op korte termijn?

Welke thema's vergen een beoordeling van de bestaande HR documenten?

Welke thema's vragen nog een bijkomende check of onderzoek?

Welke thema’s zijn niet aan de orde of hooguit in de verre toekomst?

Na deze scansessie worden een 10 tal interne documenten opgevraagd - voor zover aanwezig - om deze diepgaand te onderzoeken.

Een analyse verslag wordt dan opgemaakt. Bepaalde suggesties of aanpassingen worden vaak ook rechtstreeks geformuleerd in de bestaande documenten of via nieuwe templates overgemaakt.

c) 3P meeting

Op basis van de checklistmeeting, het analyse verslag en de aangereikte documenten wordt interactief dieper ingegaan op elk deelthema. Hierbij zijn er 3 benaderingen:

  • Toelichting van de voorgestelde verbeteringen  en bespreking van de  documenten die nog verder moeten aangepakt worden (Paperwork)
  • Overleg over de acties en projecten die het meest dringend moeten uitgevoerd worden (Priorities)
  • Bespreken van de beleidslijnen bepalend voor de uitwerking van de acties of afwerking van de documenten (Policies).

d) Implementatie

In de implementatiefase wordt een planning opgemaakt via een actieplan. Bij elke actie staat een raming van de benodigde tijd. Vanaf dan kan uw onderneming zelf het vervolgtraject bepalen volgens haar prioriteiten en kostenraming. Uw bedrijf kan dus steeds de meerwaarde van elke actie evalueren en de uitvoering ervan te allen tijde uitbreiden of stopzetten.