[BLOG] Op pensioen met een onverwacht cadeautje
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Op pensioen met een onverwacht cadeautje

Waar gebeurd verhaal:

Jef is 65 en gaat op pensioen. De werkgever organiseert een afscheidsreceptie voor zijn vele jaren trouwe dienst. Met tranen in de ogen ontvangt Jef een mooie afscheidscadeau van baas en collega's.

Enkele weken later ontvangt de werkgever een brief van de vakbond. De arbeidsovereenkomst werd blijkbaar niet regulier opgezegd. De werkgever moet bijgevolg maar liefst 6 maanden opzegvergoeding extra betalen aan Jef.


Wetgeving:

Een arbeidsovereenkomst eindigt niet zomaar automatisch omdat iemand 65 jaar wordt. De overeenkomst moet schriftelijk vooraf tijdig opgezegd worden of beëindigd worden in onderling akkoord. Na het afsluiten van de Dimona door de werkgever van Jef en het opsturen van de nodige documenten einde contract, is de vakbond hier op gesprongen om nog een extra opzegvergoeding aan te smeren aan de werkgever.
In de praktijk wordt het contract vaak in onderling akkoord stopgezet. Veiligheidshalve moet de werkgever dit echter tijdig rond krijgen, om bij weigering of slechte wil (zoals in het verhaal hierboven) de opzegtermijn tijdig te laten inleiden.

Tips voor de werkgevers:

  • Ken goed het onderscheid tussen pensioen, vervroegd pensioen en brugpensioen (nu SWT genaamd).
  • Ga er van uit dat in alle gevallen het contract op een correcte en schriftelijke manier moet beëindigd worden.
  • Hou hierbij tijdig ook langdurige zieken in de gaten: die kunnen ook 65 jaar worden en dan 'op pensioen gaan'.
  • Ben je te laat en weigert de werknemer een onderling akkoord: laat hem na 65 jaar gewoon doorwerken.
  • Met of zonder opzegtermijn, wie weet draait hij wel snel bij en komt er wel een onderling akkoord.
  • Tips of richtlijnen rond SWT geven we niet: de wetgeving is hier het laatste jaar te vaak veranderd.
  • Informeer u dus voor elk dossier vooraf ten gronde bij uw sociaal secretariaat.
  • Voor Jef: je bent nu een beetje rijker, maar uw ex-werkgever en ex-collega's willen u niet meer horen of zien.

P.s.: Jef is een pseudoniem, de rest is helaas waar gebeurd. Wenst u zich te wapenen tegen dergelijke "sociale misbruiken"? Contacteer ons voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be, om al deze risico's in kaart te brengen en zo deze sociale misbruiken preventief lam te leggen.