[BLOG] Sectorale loonsverhoging 2016: best tegen eind 2015 te beslissen.
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Sectorale loonsverhoging 2016: best tegen eind 2015 te beslissen.

Wetgeving:

Op nationaal niveau werd via het IPA (interprofessioneel akkoord) beslist dat er in 2015 - 2016 een beperkte "koopkrachtverhoging" mogelijk is voor alle werknemers. De spelregels en grenzen werden hierbij vastgelegd, met de mogelijkheid om deze per sector concreter in te vullen. Bij ontstentenis hiervan zijn deze op bedrijfsniveau in te vullen.
Ondertussen zijn er al heel wat sectorale CAO's afgesloten, de ene al wat duidelijker dan de andere. Voor de KMO 's niet altijd een simpel verhaal. Als ze dit niet goed opvolgen zijn er 2 mogelijkheden:

 • Ofwel doen ze niets, met mogelijke boetes, claims en regularisaties als gevolg.
 • Ofwel gaan ze voor de standaard oplossing: bruto premie of bruto loonsverhoging, waarbij veel moet afgedragen worden aan RSZ en bedrijfsvoorheffing .

Voorzie dus beter een optimalisatie waarbij niet alleen de werknemer maar ook de werkgever baat bij heeft, maar beslis dit op tijd. Dit alles draait rond relatief kleine getallen, maar met een niet onbelangrijke meerwaarde.


Toelichting:

Laten we even een voorbeeld nemen: paritair comité 200 (ex-218), aanvullende bedienden, goed voor ca. 400.000 werknemers. Sectoraal werd een bruto premie van 250 € afgesproken, te betalen in juni 2016. Wat houdt de werknemer hier netto aan over? Een netto bedrag van ca. 100 à 150 €. Wat wordt er zoal afgedragen: RSZ werkgever, RSZ werknemer en bedrijfsvoorheffing werknemer.

De sectorale CAO laat echter toe om deze premie anders uit te keren, zolang de kost voor de werkgever maar dezelfde blijft. De kost voor de werkgever is hier: 250 € x 1,33 RSZ bijdrage, dus in totaal 332,5 € per voltijdse werknemer. Als uw werknemer bv. effectief 225 dagen per jaar presteert, kan u dit bedrag omzetten in 332,5 / 225 dagen = 1,48 € verhoging van de maaltijdcheques. Opbrengst voor de werknemer: netto bijna x 3! Opbrengst voor de werkgever: 15% goedkoper (geen vakantiegelden) én een extra tevreden werknemer.

Tips voor de werkgevers:

 • Informeer u goed welke sectorale loonsverhoging in 2016 van toepassing is voor de sector(en) van uw werknemers.
 • Kijk na wat het beste alternatief is voor uw onderneming en uw werknemers.
 • Hou er rekening mee dat u vanaf 2016 nominaal maaltijdcheques tot 8 € kan toekennen vrij van RSZ en belastingen.
  • Met een maximum werkgeversbijdrage van 6,91 €, waarbij de laatste 2 € fiscaal aftrekbaar zijn.
  • U kan de externe beheerskost van de maaltijdcheques zelfs meenemen in deze rekenoefening.
  • Vergelijk de impact van de wijzigingen op de tarieven van de verschillende maaltijdcheque leveranciers.
  • Als u het alternatief via maaltijdcheques overweegt, moet u dit best eind dit jaar of uiterlijk in januari 2016 beslissen.
 • Misschien het moment om het hele plaatje extra legale voordelen eens volledig tegen het licht te houden?.
 • Naast maaltijdcheques kan u dit sectoraal bedrag bv. ook (deels) in Ecocheques omzetten.
 • Of uw huidige groepsverzekering verhogen of een nieuwe invoeren (voor zover u geen discriminaties toepast conform het eenheidsstatuut).
 • Verzorg in elk geval goed de al dan niet verplichte onderhandeling of communicatie hierover.

Wenst u te weten hoe u uw sectorale loonsverhoging zo optimaal mogelijk kan aanpakken? Contacteer ons voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.