[BLOG] Sociale inspectie verhindert gezonde work-life balance
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Sociale inspectie verhindert gezonde work-life balance.

Waar gebeurd verhaal:

Een werknemer heeft na een echtscheiding een 2-weken regeling overeengekomen voor zijn kinderen. Hij vraagt aan zijn werkgever om de week zonder kinderen 5 uren meer te werken, en de week met kinderen 5 uren minder. De werkgever gaat hiermee akkoord en voert via het arbeidsreglement de "kleine flexibiliteit" in. Dit is een regime waarbij de meer-uren door de min-uren gecompenseerd worden zonder toeslag voor overuren voor de meer-uren. De sociale inspectie komt echter langs en verwerpt het systeem. Volgens de letter van de wet moeten de te presteren uurroosters immers 7 dagen op voorhand aangeplakt worden. De werkgever wordt veroordeeld tot het betalen van een overuren toeslag voor al de weken waar de 38 uren overschreden werden.
Vanaf dan mag de werknemer de regeling ten voordele van zijn kinderen wel vergeten.


Wetgeving:

In deze case liet de werkgever de vrije keuze aan de werknemer om de + en - uren op weekbasis te compenseren, met dito registraties via tellers. Maar volgens de inspectie moet de werkgever dit een week op voorhand aankondigen.
Dit is een typisch voorbeeld waar de werknemer en werkgever in overleg graag meer flexibiliteit willen voorzien, maar de wetgeving op dit vlak totaal achterhaald is. Ook de vakbonden verzetten zich tegen dergelijke flexibele regelingen, denk maar aan de recente betoging tegen het annualiseren van de 38 uren week. Dit terwijl meer dan de helft van de werknemers zelf vragende partij is.

Tips:

De sociale inspectie en de vakbonden hebben de neiging om zich steeds te fixeren op de (verouderde) wetgeving rond arbeidstijden. Dit maakt het systeem van kleine flexibiliteit totaal onflexibel, zeker als de vraag van de werknemer zelf komt. Maar ook voor bv. buitendienst medewerkers, die bv. hun uren willen aanpassen aan de files, is de strakke regel van de aankondiging 7 dagen vooraf zo goed als onmogelijk te realiseren in de praktijk. Het zijn dus niet zozeer de werkgevers die een gezonde work-life balans in de weg staan, maar eerder de sociale wetgeving en de vakbonden zelf.
Toch enkele tips om hier enigszins mee om te gaan:

 • Bij toepassing van kleine flexibiliteit neemt men de 7 dagen regel toch best op in het arbeidsreglement, want wat op papier staat is heilig voor de inspectie.
 • In bepaalde sectoren zoals Horeca en Transport zijn er iets soepelere mogelijkheden. Raadpleeg hiervoor uw sociaal secretariaat (u kan uiteraard ook bij ons terecht).
 • Voorzie in uw arbeidsreglement een redelijk maar voldoende aantal mogelijke uurroosters die van toepassing kunnen zijn in de kleine flex-regeling.
 • Organiseer de "7 dagen aankondiging" zelf volgens het boekje, en registreer nadien de afwijkingen, met eventuele handtekening van de werknemer. Of via het afwijkingsregister.
 • Stel desnoods de vraag aan de inspectie zelf: hoe moet men de afwijkingen verwerken?
 • Een tijdsregistratie is ook nuttig om de inspectie mee te krijgen, maar voor kleine KMO's is dit nogal duur. Bovendien wordt het extra moeilijk als de werknemer af en toe of regelmatig in buitendienst (of vanuit thuis) opereert.
 • Hetzelfde probleem stelt zich ook voor glijdende uren (zoals bv. starten tussen 8u en 9u): ook hier riskeert men dat de inspectie dit verwerpt omdat er geen wettelijke basis bestaat.
 • Voor deze laatste voorziet u beter een ruimer pallet aan uurroosters, en formaliseer deze op papier, op basis van wat het best past voor de werknemer (en het bedrijf).
 • Zorg ervoor dat ook de rest van uw HR-verplichtingen op punt staan, want dit creëert goodwill bij de inspectiediensten.
 • En als u toch bezig bent om alles op papier te consolideren, zorg er hierbij voor dat u als werkgever niet alleen plichten maar ook rechten kan doen gelden.


 • Wenst u flexibel te kunnen omgaan met flexibiliteit? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.