[BLOG] Vakbond verdedigt ongewenst gedrag op de werkvloer
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbestand om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiĆ«nt en betaalbaar. 
Vakbond verdedigt ongewenst gedrag op de werkvloer

Waar gebeurd verhaal:

Een werknemer bedreigt een andere werkneemster met fysiek geweld. Gezien de ernst van de feiten stapt een getuige naar de vertrouwenspersoon, die op haar beurt de werkgever hierover inlicht. De man wordt op het matje geroepen, en volledig volgens het boekje wordt dit schriftelijke bevestigd, met als voornaamste doel een herhaling van dergelijke bedreigingen te voorkomen.
Een paar weken later stuurt de externe vakbond een brief waarbij ze stellen dat zij de aantijgingen te vaag vinden, en zij het document dan ook niet aanvaarden als schriftelijke vermaning.


Wetgeving:

De vakbond ging hier toch wat over de schreef. Ten eerste hebben ze blindelings de aangeklaagde geloofd, die de echte feiten verzweeg of verdraaide. Ten tweede heeft de werkgever volledig zijn verplichtingen nageleefd en de procedure gevolgd volgens de recent gewijzigd wetgeving rond pesterijen en psychosociale belasting op het werk. Tenslotte kan de vakbond zich hier niet als rechter opstellen en zomaar het document afwijzen. Hoogstens kunnen zijn eens hun mening hierover uiten of eventueel proberen te bemiddelen, wat hier ruime tijd na de feiten niet meer aan de orde was.

Tips voor de werkgevers:

  • Een louter mondelinge vermaning is bij eventuele escalatie zo goed als waardeloos om nadien een ontslag te staven.
  • Dit verhaal mag u zeker niet afschrikken om de voorkeur te geven aan een schriftelijke vermaning, als de feiten voldoende ernstig zijn of bij herhaling voorkomen.
  • Een schriftelijke vermaning moet wel heel feitelijk opgesteld worden. In dit verhaal werd het gesprek wel ten gronde gevoerd, maar de aantijgingen onvoldoende concreet weergegeven in het document, waarop de betrokkene zijn kans schoon zag om de vakbond in te schakelen om zijn dossier proberen te milderen.
  • Hou er rekening mee dat vakbonden niet zozeer opkomen voor het algemeen belang van alle werknemers, maar vooral voor hun leden of militanten die komen aankloppen met vermeende grieven of klachten.
  • Vakbonden stellen zich hierbij vaak op als advocaat, en gaan de belangen van hun leden tot het uiterste en soms voorbij de grens van het fatsoenlijke verdedigen, ook al is de betrokkene volledig in de fout.
  • Hun aanpak is dan ook om in elk arbeidsreglement of contract zoveel mogelijk de plichten en eventuele inbreuken van de werknemers te doen schrappen.
  • Een recent voorbeeld hiervan: een mail van een secretaris naar zijn militant, per ongeluk door deze laatste verkeerd geforward naar zijn werkgever: "Het gaat erom dat je in het arbeidsreglement GEEN voorbeelden moet zetten van ontslag om dringende redenen. Als je WEL voorbeelden zet, heb je heel wat rechtszaken al op voorhand verloren."
  • Als werkgever mag je dit uiteraard niet zomaar toelaten, want dan sta je altijd zwakker ingeval van verkeerd gedrag of foutieve handelingen door de werknemers.

Wenst u voldoende rechten en niet enkel plichten? Stuur vandaag een mail naar info@hrcheckup.be of contacteer ons vrijblijvend op +32. 475 44 73 38