[BLOG] Een nieuwe werknemer daagt plots niet meer op… Wat nu?
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbestand om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Een nieuwe werknemer daagt plots niet meer op… Wat nu?

Waar gebeurd verhaal:

Een nieuwe werknemer is gestart op maandag en donderdag verschijnt hij niet meer op het werk. Rond 17u stuurt de man een mail dat hij de job "niet meer ziet zitten" en geeft er dus de brui aan. Wat nu? Telt de mail als opzegbrief? Is er een opzegtermijn of opzegvergoeding? Wat met de Dimona uit dienst, nog snel op donderdag in te geven? Moet deze donderdag alsnog uitbetaald worden, ook al daagde hij die dag niet op? En het sociaal secretariaat is natuurlijk onbereikbaar na 17u…


Wetgeving:

Ook al is de wijze van opzeg ongeldig, je moet er als werkgever van uitgaan dat de werknemer wél ontslag genomen heeft. Een werknemer mag zich op dat vlak meer permitteren dan een werkgever. De hardste reactie is een aangetekende brief ter bevestiging van het ontslag met eis tot opzegvergoeding vanwege de werknemer. In dit concreet verhaal wou de werkgever echter de persoon niet zwaar afstraffen. Met bovendien het risico achteraf van niet betaling, procederen etc. Niets doen was hier ook geen oplossing. Want dan start gewoon de opzegtermijn, terwijl hij misschien niet meer zal opdagen of totaal niet gemotiveerd zal zijn. Elke dag extra loon is er hier één teveel. De beste oplossing was een mail terug met de melding van ontvangst. Maar ook met de eis om de dag erna een dading te komen ondertekenen om het contract direct te stoppen. Indien de bediende dit zou weigeren, werd gedreigd met de 1e optie als afstraffing. Dit miste zijn effect niet en alles werd netjes afgerond met een dading. Hier kon ook afgedwongen worden dat de donderdag onbetaald was.

Tips:

 • Bij ontslag wordt - van beide kanten uit - regelmatig vormfouten gemaakt.
 • Ook bij een fout van de werknemer is de werkgever vaak de dupe, als hij niet juist reageert.
 • De werkgever laat zich bij elk ontslag dus best tijdig en goed adviseren.
 • Klanten van Hrcheckup kunnen dergelijk dringend advies inwinnen 7 dagen op 7, van 8u tot 20u.
 • Een eerste respons kan u al binnen de 4 uur verwachten.
 • Voorzie in uw arbeidsreglement de 3 mogelijke loonschorsingen bij onwettig afwezigheden of te late verwittiging, zoals voorzien door de wet op het eenheidsstatuut sinds januari 2014.
 • Indien deze niet vermeld staan in het arbeidsreglement kan men deze ook niet gebruiken.
 • In dit verhaal kwam het van pas om discussies te vermijden over de onbetaalde donderdag.
 • Laat de werknemer in de dading afstand nemen van elk andere vordering nadien.
 • Voorzie in de dading ook het nodige rond eventuele teruggave van bedrijfsmiddelen.
 • Gebruik ons transfertdocument als er hierbij sprake is van de inlevering van een wagen.

Wenst u meer info over de juiste ontslagmogelijkheden? Stuur vandaag een mail naar info@hrcheckup.be of contacteer ons vrijblijvend op +32. 475 44 73 38