[BLOG] De valkuil van vele uren via jobstudenten
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
De valkuil van vele uren via jobstudenten

Waar gebeurd verhaal:

Een student heeft eind 2017 nog vele uren over van zijn "contigent" van 475 uren. Dit is het maximum aantal uren dat een student "goedkoop" kan en mag presteren op jaarbasis. Nog ver van de eindexamens gaat hij eind 2017 intensief als jobstudent aan de slag, 's avonds en in het weekend, in de Horeca en in handelszaken. In 2018 krijgen zijn ouders echter een brief dat zij ca. 800 € kinderbijslag moeten terugstorten voor het laatste kwartaal van 2017…


De wetgeving:

Het aantal goedkopere uren dat een jobstudent mag presteren werd in 2017 gewijzigd van 50 dagen naar maximum 475 uren op jaarbasis. Maar andere wettelijke grenzen bleven ongewijzigd. Zo mag een jobstudent niet meer dan 240 uren per kwartaal presteren, anders verliezen de ouders de kinderbijslag. Dit komt neer op ca 18,5 uren per week. Maar als je een kwartaal intensief werkt als jobstudent riskeer je deze grens te overschrijden. Eén kwartier te veel presteren betekent de volledige teruggave van de kinderbijslag voor dat kwartaal!

Tips:

 • Kijk voor jobstudenten dus niet alleen naar het jaarlijks maximum van 475 uren per jaar.
 • De grens van 240 uren voor het verlies van de kinderbijslag geldt niet in het 3e kwartaal (zomermaanden), tenzij de student nadien niet verder studeert. Van eenvoud gesproken.
 • Er zijn ook fiscale grenzen: als de jobstudent te veel verdient op jaarbasis kunnen de ouders extra belast worden als de student dan niet meer als ten laste wordt beschouwd.
 • Mogelijks moet ook de student(e) dan ook zelf belastingen betalen.
 • Overdrijf als werkgever of jobstudent(e) dus niet met het aantal uren prestaties.
 • Er zijn ook nog andere regels als de betrokkene bv. bijklust als zelfstandige in dat jaar.
 • Let goed op als werkgever, een overschrijding van 475 uren heeft zware RSZ-gevolgen.
 • Voor al deze grenzen tellen ook de prestaties bij andere werkgevers mee.
 • Dit maakt het moeilijker om in te schatten of een jobstudent al dan niet "in het rood" gaat.
 • De website student@work geeft hierover echter heel veel informatie:
  • Een uitgebreide uitleg over de wettelijke regelingen
  • Mits een login de individuele stand van zaken van al zijn "tellers".
  • Het afdrukken van eventuele attesten voor de werkgever.
 • Je kan de jobstudent inschrijven via een interimkantoor, maar ook zelf aanwerven.
 • In beide gevallen is de controle op deze grenzen voor alle partijen essentieel.
 • Met een extra aandacht hiervoor naar het einde van het kalenderjaar toe.
 • Zorg bij eigen aanwerving voor een professioneel contract met elke jobstudent, waarbij je hen ook goed informeert en verantwoordelijk stelt voor deze check.


Begint je hoofd hiervan te tollen ? Wij kunnen u hier concreet en op maat bij helpen. Dankzij onze Hrcheckup-tool kunnen wij dat doen in een handomdraai, op maat en naar uw wensen. U kan ons vrijblijvend contacteren voor een Hrcheckup op +32 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.