[BLOG] Een ongegronde klacht wordt een nachtmerrie
 

Hrcheckup helpt KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving: op maat, efficiënt en betaalbaar. Een ongegronde klacht wordt een nachtmerrie

Waar gebeurd verhaal:

Een werknemer verwerft op onrechtmatige wijze vertrouwelijke informatie bij zijn werkgever, om deze aan te wenden voor persoonlijke doeleinden. De werkgever komt dit toevallig op het spoor en spreekt de werknemer hierover aan, gevolgd door een schriftelijke vermaning. Kort daarop valt de werknemer ziek. Na een medische controle stapt de werknemer naar de sociale inspectie en beweert dat hij gepest wordt door zijn werkgever, maar dat er geen procedure voorzien is hoe hij hiermee moet omgaan.

De inspectie valt dan binnen bij deze KMO. Niet omwille van de klacht zelf, want deze is ongegrond. Maar wel voor het ontbreken van de juiste procedure in het arbeidsreglement en het ontbreken van de namen van de bevoegde preventie adviseurs (de interne en de externe). Aansluitend worden ook inbreuken vastgesteld rond recent vervallen attesten, ontbrekende pictogrammen, glasdeuren die een potentieel gevaar vormen, etc. Genoeg stof voor een proces verbaal van 5 bladzijden, om de werkgever op zijn plichten te wijzen en aan te zetten tot correcties, op straffe van boetes.

Wetgeving:

De Wet rond Welzijn op het Werk legt heel wat verplichtingen op aan de werkgever. Voor kleine KMO ’s zijn veel van die verplichtingen vaak buiten proporties en niet aangepast aan de specifieke bedrijfsomgeving. Denken we maar aan de recente nieuwe wetgeving rond psychosociale belasting, waar men ook voor een bedrijf van bv. amper 5 bedienden “materiële en organisatorische preventiemaatregelen” moet voorzien. En wat te zeggen over verplichtingen zoals het EHBO register, het werkgelegenheidsplan 45+ (al vanaf 20 werknemers) of het loonkloofverslag (vanaf 50)? Initieel goed bedoeld, maar in de praktijk een last en meerkost voor bedrijven, zonder het beoogde resultaat.


Tips:

  • Ga eens na wat wel en niet verplicht is voor uw omgeving, neem niet alles klakkeloos over.
  • Zorg dat uw arbeidsreglement up to date is: u kan zich hierin al voor vele zaken indekken en problemen vermijden.
  • Voorzie hierbij dat werknemers geen misbruik kunnen maken van de wetgeving zoals in het bovenstaand verhaal.
  • Vraag advies aan de externe preventie adviseur, die normaal minstens 1 keer per jaar langskomt.
  • Wist u dat sommige KMO 's jaarlijks netjes hun aansluiting betalen bij een externe dienst preventie, maar nooit spontaan enig bezoek krijgen van hun externe adviseur?
  • Probeer het nuttige aan het verplichte te koppelen: denk maar aan een "checklist in dienst", te integreren in de wettelijke verplichtingen rond het onthaal van nieuwe werknemers.
  • Met een goed uitgewerkte arbeidsovereenkomst kan u ook heel wat extra verplichte bijlagen en documenten vermijden die de wetgever de voorbije decennia in het leven heeft geroepen.

Nood aan meer info? Contacteer ons vrijblijvend op +32. 475 44 73 38 of daniel@hrcheckup.be