[BLOG] Jaarlijks een eindejaarspremie voor langdurige zieken?
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Jaarlijks een eindejaarspremie voor langdurige zieken?

Waar gebeurd verhaal:

Een bediende onder PC 200 is al 1,5 jaar langdurig ziek. Groot is de verwondering van de werkgever als het sociaal secretariaat eind 2015 plots een eindejaarspremie via volmacht uitkeert van ca. 600 € bruto aan de langdurige zieke. Dit op basis van ca. 2 maanden "gelijkgestelde prestaties". Na telefonisch contact bevestigt het sociaal secretariaat dat dit allemaal correct is.


Wetgeving:

Per sector zijn (meestal) Cao's voorzien die bepalen hoe de eindejaarspremie moet berekend worden. Hierbij zijn ook de regels voorzien i.v.m. al dan niet gelijkgestelde dagen. Zo is in PC 200 voorzien om jaarlijkse vakantie, feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, afwezigheden wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte, bevallingsrust en de eerste zestig afwezigheidsdagen wegens ziekte of ongeval gelijk te stellen met effectieve prestaties. Theoretisch is deze gelijkstelling zelfs jaarlijks herneembaar dus ook de 60 dagen ziekte. Meestal wordt dit echter niet gedaan op basis van het redelijkheidsprincipe.
Sommige sociaal secretariaten spelen echter wat extreem op veiligheid in het voordeel van de werknemer. De werkgever moet dan maar betalen. Concreet: volgens de Cao zou een langdurige zieke elk jaar opnieuw een gelijkstelling van 2 maanden eindejaarspremie moeten krijgen. Maar dit lijkt ons in deze concrete case wel een te voorzichtige en niet realistische interpretatie. Mits vooraf duidelijk overleg met het sociaal secretariaat wordt dit echter na overleg in de praktijk meestal niet toegepast.

Tips voor de werkgevers:

 • Staar u dus niet blind op de kostprijs van uw sociaal secretariaat.
  • Belangrijker: welke service, advies en communicatie (op maat) kunnen zij u aanleveren?
  • Met een doorgedreven paraplupolitiek zoals hierboven mogen ze nog half zo goedkoop zijn dan hun concurrenten, u betaalt hier later een veelvoud van terug door een extreem conservatieve behandeling van uw dossier en belangen.
 • Dit is géén pleidooi voor illegale toestanden, maar wel om correct te communiceren over de lacunes en interpretatiemogelijkheden in de sociale wetgeving.
  • Om dan met kennis van zaken u als bedrijfsleider correct en te gronde te informeren, zodat u de gepaste beslissingen kan nemen.
  • Maar u zeker niet via een volmacht u zomaar opzadelen met de extreem veiligste maar ook duurste oplossing.

  Hrcheckup reikt uitgebreide checklists aan om uw HR omgeving grondig in kaart te brengen en hiervoor objectief en onafhankelijk het best mogelijke advies én partners voor te stellen.

  Wenst u uw HR omgeving grondig in kaart te brengen? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.