[BLOG] Ongeval van derden in uw bedrijf: ook voor u miserie!
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiĆ«nt en betaalbaar. 
Ongeval van derden in uw bedrijf: ook voor u miserie!

Waar gebeurd verhaal:

Een leverancier voert onderhoudswerken uit in een bedrijf. Tijdens de werken loopt het echter fout en de werknemer van de leverancier geraakt zwaar gewond met blijvende letsels (amputatie). De gebruiker (de eindklant dus) wordt enkele weken later op het matje geroepen bij de inspectie en nadien veroordeeld tot een fikse boete, samen met de leverancier. Er was immers geen conform contract met de leverancier voorhanden (enkel een bestelbon), de inspectie werd niet verwittigd de dag zelf van het ongeluk, er was onvoldoende informatie verstrekt aan de leverancier rond de veiligheidsinstructies, bepaalde veiligheidsmaatregelen waren ontoereikend, en ga zo maar door.


Wetgeving:

Gelijk welke externe leverancier in uw bedrijf prestaties laten uitvoeren zonder een deftig contract is spelen met vuur. Dit geldt zowel voor de (externe) ruitenwasser als de website designer, de hersteller van uw airco of de externe klusjesman die al jaren bijna kind aan huis is. Bij een zwaar ongeval moet u bovendien als gebruiker actief meewerken aan de diverse verplichtingen voorzien in de wetgeving "Welzijn op het Werk", zoals de meldingsplicht en de opmaak van een omstandig verslag over het ongeluk. Ook al bent u niet de werkgever van het slachtoffer, bent u mee verantwoordelijk als een van de verplichtingen niet wordt nagekomen. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor alle veiligheidsaspecten binnen uw eigen onderneming, en worden deze na een ernstig ongeval altijd onder de loep genomen.

Tips:

 • Voor de veiligheidsaspecten binnen uw onderneming laat u zich best begeleiden door uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
 • Voorzie een instructiedocument rond veiligheid (bv. via een onthaalbrochure).
 • Zorg dat elke externe actief of werkzaam in uw bedrijf deze ontvangt of kan raadplegen.
 • Laat hen tekenen voor ontvangst (bv. bij het tekenen van een in/out fiche aan de receptie), verwijs ernaar in het contract met de leverancier (verklaring van ontvangst en navolging) of voeg deze gewoon toe als bijlage aan het contract.
 • Het contract is naast het aspect veiligheid ook nuttig en nodig voor andere afspraken:
  • Afspraken rond vergoedingen (bv. incl. verplaatsing?).
  • Betalingstermijn en clausule laattijdige betalingen.
  • Looptijd en opzegbaarheid (ook vermelden als er geen opzegtermijn is).
  • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  • Afwervingsbeding (afblijven van elkaars personeel).
  • Geheimhoudingsclausule.
  • Eigendomsrechten.
  • Uitsluiten van belangenvermenging met bv. andere klanten van de leverancier.
  • Welke instructies zijn mogelijk zonder dat deze als gezag worden beschouwd (cf. schijnzelfstandigheid uitsluiten)?
  • Wie is gemachtigd om opdrachten op te geven of bij te sturen?
  • Welke materialen of uitrustingen brengt de externe zelf mee of komen van bij u?
  • Fiscale en sociaalrechtelijke verplichtingen van de leverancier.
  • Aansprakelijkheid en verzekeringen.
  • Bevoegde rechtbank (best in uw eigen regio).


  Wenst u uw clausules in uw overeenkomsten eens onder de loep te laten nemen? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.