[BLOG] Kosten eigen aan de werkgever: de pest of de cholera?
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Kosten eigen aan de werkgever: de pest of de cholera?

Waar gebeurd verhaal:

Een KMO krijgt tegelijk bezoek van een RSZ inspecteur en een inspecteur Sociale Wetten. Eerstgenoemde stelt vragen over een werknemer die maandelijks 150 € netto "kosten eigen aan de werkgever" ontvangt. De werkgever argumenteert dat dit dient voor zijn kosten van internet, PC en thuisinrichting, gezien de werknemer regelmatig thuis werkt. Een open doel echter voor de inspecteur Sociale Wetten, die stelt dat er overuren worden gepresteerd die niet aangegeven worden. De werkgever kan immers niet aantonen dat er met de werknemer structureel thuiswerk werd afgesproken tijdens de normale werkuren.


Wetgeving:

Als je de 2 verschillende inspectiediensten tegelijk op bezoek krijgt, is het voor "kosten eigen aan de werkgever" vaak kiezen tussen de pest of de cholera. Goed onderbouwde argumenten voor de ene inspectiedienst zijn vaak nefast voor de andere. De wetgeving op arbeidstijden is nu eenmaal rigide en verouderd, zeker voor zogenaamde kennisfuncties of voor werknemers die vragende partij zijn om hun work-life balans en home-office omgeving flexibel te organiseren.

Tips voor de werkgevers:

 • Vertrouw er niet op dat het wetgevend kader rond flexibele arbeidstijden en(occasioneel) thuiswerk binnenkort zal versoepelen.
 • Er wordt bv. al heel lang gediscussieerd over "schoolbelcontracten", maar de standpunten van de sociale partners hierover blijven nog steken in de sfeer van de jaren '70.
 • Denk na over het statuut van uw kennismedewerkers: passen zij niet in een kaderfunctie (leidinggevende), vertrouwenspersoon of handelsvertegenwoordiger?
 • Bij deze functies zijn de rigide regelingen rond arbeidsduur niet van toepassing.
 • Bekijk of u geen alternatieve argumenten kunt hanteren voor de "kosten eigen aan de werkgever".
 • Herlees hiervoor eens onze nieuwsbrief editie 7 op www.hrcheckup.be onder "gratis tips".
 • Besef goed dat er vandaag communicerende vaten aanwezig zijn tussen de verschillende inspectiediensten.
 • Als bv. de inspecteur voor het welzijn op het werk "gaten" vaststelt in uw arbeidsreglement rond de wetgeving psychosociale belasting, zal de inspecteur Sociale Wetten getipt worden om andere gaten te komen zoeken.
 • Vergeet niet dat de politiek de inspectiediensten fel onder druk zetten op vlak van zogenaamde sociale fraude.
 • Deze druk leidt tot een heksenjacht, maar helaas vaak gericht op de verkeerde doelwitten.
 • De Kmo 's zijn hier de dupe van, want voor de inspectie zijn ze een gemakkelijke prooi om hun quota te halen.
 • Grote bedrijven hebben vaak een batterij aan advocaten of adviseurs en blijven doorgaans buiten schot.
 • Buitenlandse bedrijven, met spookconstructies, volatiele adressen en onbegrijpelijke taal, zijn ook vaak immuun.

Hrcheckup heeft zich als missie gesteld om de Kmo's, de echte dragers van onze economie, te beschermen tegen deze heksenjacht. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be,tenzij personeelskosten niet echt doorwegen in uw budget.