[BLOG] Opzegtermijn sociaal secretariaat van 6 naar 18 maanden
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Opzegtermijn sociaal secretariaat van 6 naar 18 maanden

Uit de praktijk:

Misschien vlot het niet meer met uw sociaal secretariaat. Uw vertrouwde payroll beheerder is er niet meer. Of u hebt de voorbije periode teveel fouten moeten vaststellen. Of u hebt het gevoel dat ze onvoldoende proactief met uw dossier omgaan. Of dat zij pas adviseren als het kalf al verdronken is. Of u krijgt net een offerte binnen van een andere partij die veel goedkoper blijkt. Om te kunnen veranderen van sociaal secretariaat, moet u echter de huidige partner eerst opzeggen. Wacht u hiermee tot na eind juni, dan gaat de opzegtermijn van 6 maanden naar 18 maanden!


Contractueel:

Een wijziging van sociaal secretariaat gebeurt doorgaans enkel in het begin van een kalenderjaar. In de meeste contracten wordt echter een opzegtermijn van 6 maanden voorzien. Zegt u het contract nog op voor eind juni (min 3 weekdagen voor de aangetekende brief), dan is de opzegtermijn 6 maanden. Wacht u echter tot bv. juli 2015, dan zal u pas per 1/1/2017 kunnen veranderen, dus 18 maanden in plaats van 6. Lees verder voor vele extra tips!

Tips voor de werkgevers:

 • Opzeggen betekent nog niet direct moeten wijzigen van sociaal secretariaat.
 • U kan echter dan rustig én vrij de tijd nemen om de markt te verkennen op vlak van prijs, service, etc.
 • Informeer hierbij uw sociaal secretariaat dat ze nog een ernstige kans krijgen voor een contract hernieuwing.
 • Vaak gaan ze dan de service extra optrekken en geen 6 maanden opzeg ongemotiveerd uitbollen.
 • Misschien zit er ook volgend jaar een besparing in, zonder daarom te moeten wijzigen van partner?
 • Ga na of uw verwachtingen wel kloppen: een sociaal secretariaat vult bv. niet de rol in van een eigen HR manager.
 • Let op met prijsvergelijkingen: uit een studie blijkt dat er over de 100 diensten kunnen bestaan die wel of niet inbegrepen zijn in de standaard dienstverlening.
 • U riskeert dus een goede basisprijs te betalen, maar later heel wat meer bij te betalen voor de extra diensten.
 • Ga eerst na via een checklist welke diensten u nodig hebt, zowel eenmalig als structureel.
 • Doe dan pas de match met de offertes van de aanbieders: bij elk potje past een (beter) deksel.
 • Maak het verschil en analyse tussen eenmalige opstartkosten en terugkomende kosten.
 • Mits aanpassing van uw eigen HR beleid kan u ook kosten besparen, bv. door minder correctieboekingen.
 • Informeer over de uurtarieven (bv. voor gespecialiseerde juridische ondersteuning, ons tarief voor deze ondersteuning is standaard 120 €).
 • Let op met nieuwe contracten: vaak wordt voor de eerste jaren een termijn van 3 jaren voorzien: niet doen!
 • Denk goed na voor u verandert: misschien kunnen de grieven mits een goed overleg en afspraken bijgelegd worden.
 • Bij verandering: vraag een ontmoeting met de voorziene payroll consulent, deze is belangrijker dan de verkoper.
 • Informeer over de SLA: bereikbaarheid (direct call of via een butlersysteem?), openingsuren en responstijden.
 • Laat u niet overdonderen met slides: vraag een demo met life gegevens binnen uw omgeving.
 • Check de mogelijke speciale software functionaliteiten specifiek voor uw organisatie (we hebben er 97 in kaart gebracht die buiten de standaard kunnen vallen).
 • Informeer over de indexatie clausules van de partner.
 • Sommige partijen rekenen door een indexatie al direct een hogere kost aan van bij de opstart!
 • Check of er geen waarborgclausule is opgenomen in het contract, die u extra bindt.
 • Eis vooraf om steeds uw data te kunnen importeren of te recupereren in geval van einde samenwerking.
 • Zelden is er in deze omgeving een perfecte match tussen een offerte en het finaal contract!
 • Doe hier zeker de dubbelcheck, vooraleer je voor jaren te binden.

Van een kort adviesgesprek tot een grondige vergelijkingsanalyse of praktische ondersteuning, Hrcheckup kan u hier zeker in bijstaan! Stuur vandaag een mail naar info@hrcheckup.be of contacteer ons vrijblijvend op +32. 475 44 73 38