[BLOG] Klein verlet tijdens de vakantieperiode?
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 




Klein verlet tijdens de vakantieperiode?

Waar gebeurd verhaal:

Een werknemer verneemt op een zondag het overlijden van zijn schoonvader. De dag erna, op maandag dus, zou net zijn jaarlijkse vakantie starten. Hij vraagt dan aan de werkgever om een dag vakantie om te zetten in (betaald) klein verlet, om later zo een extra vakantiedag "in te halen". Los van emotionele of empathische overwegingen, kan de werkgever hier de omzetting van vakantie naar klein verlet weigeren?


Wetgeving:

Klein verlet is een betaalde afwezigheid na bv. een overlijden, op te nemen op dagen dat men normaal zou moeten werken. Vaak is dit bij wet vastgelegd op strikt bepaalde dagen (bv. vanaf de dag van het overlijden tot de dag van de begrafenis). Indien echter verlof gepland was voor die dagen, zoals in deze case, heeft de werknemer geen recht meer op klein verlet. Klein verlet wordt dus enkel toegestaan als de werknemer normaal moet werken op de dag waarop hij afwezig wenst te zijn. Dit geldt ook bv. bij ziekte: men kan dan niet stellen dat men omwille van de job een huwelijk of begrafenis niet kan bijwonen.

Deze regel is niet te verwarren met de andere "voorrangsregel", die stelt dat de eerste schorsing van de arbeidsovereenkomst voorrang krijgt op de tweede. Deze geldt bv. wanneer een werknemer ziek valt net voor dan wel tijdens zijn vakantie. Hier heeft hij resp. wel of geen recht op gewaarborgd loon ziekte, en wordt zijn verlof resp. wel of niet verplaatst.

Maar deze prioriteitsregel geldt dus niet voor klein verlet. Als iemand bv. klein verlet zou vragen voor een huwelijk, vervalt het recht hierop als het huwelijk tijdens een collectief verlof valt. Ook al kent hij de huwelijksdatum al lang voor dat het collectief verlof vastligt.

Tips:

 • Als je een dergelijke vraag krijgt zoals in deze case, neem dan niet direct een standpunt in.
  • Als eerste reactie is een empathische houding het meest aangewezen.
  • Bij vragen rond klein verlet kan men antwoorden dat men dit eerst moet nakijken.
  • Informeer u dan ten gronde en neem dan pas een standpunt in.
  • Om empathische redenen kan u als werkgever alsnog klein verlet toekennen, hoewel we dit meestal afraden om geen precedenten te creëren.
  • Maar belangrijk is om dit dan helder te communiceren, wat u ook beslist.
 • Formuleer een aantal basisregels rond klein verlet in het arbeidsreglement:
  • Het principe van verlies van het recht bij schorsing van de arbeidsovereenkomst.
  • Normaal 1 week op voorhand aan te vragen (uiteraard niet bij een overlijden).
  • Samenwonenden: enkel recht mits het voorleggen van een wettelijke verklaring.
 • Voor de specifieke rechten in detail verwijst u best naar de sectorale bepalingen:
  • De regels kunnen immers verschillen tussen arbeiders en bedienden.
  • Deze kunnen mogelijks evolueren bij elke sectorale onderhandeling.
  • Er zijn bij klein verlet heel wat details die men moeilijk gevat kan formuleren.
  • Deze (te betalen) dagen zijn een recht maar geen plicht om op te nemen.


Wenst u goed voorbereid de zomer in te gaan? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.