[BLOG] Vakantie opeisen om bij te klussen, kan dit zomaar?
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Vakantie opeisen om bij te klussen, kan dit zomaar?

Waar gebeurd verhaal:

Een werknemer vraagt begin dit jaar 2 weken vakantie om tijdens het autosalon, midden januari, wat 'bij te klussen'. Hoewel het helemaal niet past binnen de organisatie, staat zijn werkgever toch 1 week toe. Hij bevestigt dit dan ook per mail aan de werknemer.
De vakbond fluistert de werknemer echter in het oor dat hij vrij mag kiezen wanneer hij vakantie wil opnemen. Ondanks de eerste formele weigering stuurt de werknemer op de laatste dag van zijn eerste vakantieweek een sms dat hij toch nog een extra week vakantie zal opnemen.


Wetgeving:

De vakbond ging hier wat kort door de bocht. De werkgever kan om organisatorische redenen wél degelijk een vakantieaanvraag weigeren. Dit gebeurt dan bij voorkeur schriftelijk of per mail zoals hier het geval was. Anderzijds leg je als werkgever best de spelregels betreffende de wijze van aanvraag, termijnen, beperkingen, criteria voorrangsregels,… in het arbeidsreglement vast. (zie verder bij tips). Wanneer de werknemer deze regels negeert zoals hierboven, moet je als werkgever kort op te bal spelen. In het bovenstaande geval werd er direct na de ontvangst van de sms een aangetekend schrijven verstuurd met een ingebrekestelling (= insubordinatie en onwettige afwezigheid). Om de werknemer een kans te geven zich te herpakken, werd deze ook via e-mail op de hoogte gebracht. Deze liet echter niets meer van zich weten. Na 3 dagen zonder bericht van de werknemer werd er overgegaan tot een onslag wegens dringende redenen, eveneens via aangetekend schrijven.

Vaak raadt men in zo’n geval een extra aangetekend schrijven aan, maar aangezien de werknemer zelf per SMS de ‘werkweigering’ te kennen had gegeven, kon er in dit geval sneller opgetreden worden.

Een ontslag wegens dringende redenen zal nadien vaak aangevochten worden door de werknemer, via zijn vakbond of advocaat. Hieronder vindt u enkele tips om u veiliger te stellen in dergelijke situaties.

Tips voor de werkgevers:

 • Voorzie in uw arbeidsreglement gedetailleerde clausules rond verlof- en vakantieaanvragen:
  • Op welke wijze dient men deze aan te vragen?
  • Hoe lang op voorhand moet men een 'snipperdag', hoofdvakantie (tenzij deze collectief vast ligt) of verlof van 5 ononderbroken dagen (skivakantie bv. of in bovenstaand geval) aanvragen?
  • Welke beperkingen of verplichtingen gelden er voor de opname van de "hoofd"vakantie?
 • Voorbeelden van dergelijke afspraken:
  • Schriftelijk, met een aanvraagformulier, via mail, via een elektronische tool (best nooit mondeling….).
  • Een 'snipperdag' moet minstens één week op voorhand aangevraagd worden.
  • In geval van 5 aanéénsluitende dagen: minstens één maand op voorhand.
  • De hoofdvakantie: uiterlijk tegen (bv.) eind januari en minstens 3 maanden op voorhand.
  • Geen hoofdvakantie buiten de schoolvakanties, in december, net voor het bouwverlof, etc.
  • Of verplicht op te nemen hoofdvakantie in juli of augustus, of maximum / minimum 2 of 3 weken, etc.
 • Voorzie ook een clausule dat de continuïteit van de dienst steeds moet verzekerd blijven.
 • Voorzie (al dan niet hiërarchisch bindende) criteria ingeval onderlinge overlappingen bij verlofaanvragen, zoals:
  • Toekenningen in het verleden.
  • Datum van de aanvraag.
  • Familiale en sociale omstandigheden.
  • Anciënniteit.
 • Check ook goed de sectorale regelingen (anciënniteitsverlof, loopbaanverlof, collectieve sluitingen)
 • Vergeet niet dat de jaarlijkse vakantiekalender tijdig kenbaar gemaakt moet worden én moet doorgestuurd worden naar de inspectie.
 • Formuleer duidelijke afspraken rond conventioneel en extra legaal verlof, zodat zij hun vrijblijvend karakter behouden.
 • Formuleer verlof arbeidsduurvermindering bij kaderleden, vertrouwenspersonen en handelsvertegenwoordigers steeds als extra legaal verlof. Dergelijke statuten hebben geen recht op arbeidsduurvermindering.


 • Wilt u zich ook veilig stellen en uw vakantieclausules in uw arbeidsreglement goed geregeld zien? Contacteer ons dan voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.