[BLOG] Qui vole un oeuf, vole un boeuf: ontslag dringende reden?
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Qui vole un oeuf, vole un boeuf: ontslag dringende reden?

Rechtspraak ontslag dringende redenen:

Bij een ontslag wegens dringende reden wordt door de rechtbanken doorgaans altijd de ernst van de fout afgewogen tegenover de ernst van de straf. Met name het verlies van een job zonder ontslagvergoeding. Dit wordt omschreven als het proportionaliteitscriterium tussen de feiten en de strafmaat.

Dit jaar werd door het Hof van Cassatie in Luik hierover echter een revolutionaire uitspraak gedaan. Het ging over een diefstal van ca 50 €. Het hof van cassatie heeft in zijn arrest gesteld dat het niet toegelaten is om de ernst van de fout te beoordelen op basis van de wanverhouding tussen de ernst van de fout en het verlies van de job zonder opzeg.


Wetgeving:

De uitspraak van Cassatie baseert zich op de definitie van een ontslag om dringende reden zoals vastgelegd in artikel 35 van de wet van 3 juli 1978. De dringende reden rechtvaardigt de onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst zonder opzeg ten gevolge van een dermate ernstige fout die onmiddellijk en definitief de verderzetting van de arbeidsrelatie onmogelijk maakt.

In deze case was het bedrag heel gering, maar de vertrouwensbreuk met de werkgever was zwaar aangetast. Om de ernst van de fout te bepalen hield de rechter eerder rekening met de concrete omstandigheden van de zaak en de schending van het vertrouwensklimaat tussen partijen, maar niet over de impact van de strafmaat.

Tips:

 • Ook al is deze uitspraak van Cassatie baanbrekend, het blijft een uitzondering vergeleken met eerdere rechtspraak.
 • Als werkgever mag men zich nu niet direct gaan beroepen op "dringende reden" bij de minste kleine diefstal.
 • Het bevestigt wel de kentering in de rechtspraak van de laatste jaren dat de werknemer niet altijd zomaar gelijk krijgt.
 • Anderzijds blijven we het belang benadrukken van:
  • Een stevig en breed uitgewerkt arbeidsreglement op maat van uw onderneming.
  • Doordachte, schriftelijke, ondertekende en goed gecommuniceerde policies.
  • Evaluatiegesprekken met een schriftelijke neerslag.
  • Schriftelijke vermaning (eventueel via e-mail) waar nodig.


  Ziet u er tegenop om dat allemaal zelf in een uitgewerkt arbeidsreglement of policy te gieten? Dankzij onze Hrcheckup-tool kunnen wij dat doen in een handomdraai, om maat en naar uw wensen. U kan ons vrijblijvend contacteren voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.