[BLOG] Slordige verlenging van de opzegtermijn = nieuw contract
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Slordige verlenging van de opzegtermijn = nieuw contract

Waar gebeurd verhaal:

Na enkele jaren dienst geeft een werknemer zijn ontslag met een opzegtermijn van 5 weken. Op het einde van deze termijn kan de werknemer op een paar weken na nog niet direct aan de slag bij zijn nieuwe werkgever. Hij stelt voor om nog een paar weken langer te blijven werken, wat ook voor de werkgever goed uitkomt.
Op de laatste werkdag krijgt de werknemer te horen dat hij geen pro rata eindejaarspremie zal ontvangen. Uit misnoegdheid eist hij achteraf 2 weken extra opzegtermijn.


Wetgeving:

Gezien de werknemer zelf vertrok en minder dan 5 jaar in dienst was onder PC 200 (ex 218), heeft hij inderdaad geen recht op een pro rata eindejaarspremie.
Een verlenging van een opzegtermijn moét echter altijd op papier afgesproken worden en is te ondertekenen door beide partijen. Zoniet ontstaat de facto een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dit geval kon de werknemer met de C4 aantonen dat hij langer had gewerkt. Door die enkele weken langer te werken dan voorzien was op zijn C4, ontstond er dus een nieuwe arbeidsovereenkomst, welke eenzijdig 'opgezegd' werd door de werkgever. Nog een geluk voor de werkgever dat hij door het eenheidsstatuut 'maar' 2 weken extra diende te betalen. Enkele jaren geleden had hij 3 maanden extra moeten betalen voor dezelfde slordigheid.

Tips voor de werkgevers:

  • Of nu de werknemer of de werkgever opzegt, altijd opletten met de te presteren opzegtermijn.
  • Denk goed na bij het presteren van de opzegtermijn: een toegeving uit goodwill kan u soms duur te komen staan!
  • Let op bij opzeg door de werkgever: schorsingen (ziekte, vakantie) verlengen de opzegtermijn.
  • Laat altijd de initiële alsmede de effectieve termijn goed controleren door uw sociaal secretariaat.
  • Vermeld de werknemer een verkeerde termijn in zijn brief? Zie onze nieuwsbrief editie 25 op onze site.
  • Let ook op met contracten van bepaalde duur tijdens de eerste helft (nieuwsbrief editie 23).
  • Op het beëindigen van contracten worden de meeste fouten (en kosten) gemaakt.
  • Gouden regel: Voor u een nieuw contract afsluit, sta er altijd even bij stil hoe u het zal beëindigen in de toekomst…

Wenst u op een correcte manier een contract te beeïnidgen? Contacteer ons voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.