[BLOG] Aanwerven van uw 1e of 6e werknemer: best na Nieuwjaar!
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Aanwerven van uw 1e of 6e werknemer: best na Nieuwjaar!

Wetgeving:

Bij de aanwerving van een 1e tot 5e werknemer geniet een werkgever tot op heden een belangrijke RSZ korting per kwartaal. De taxshift zal deze maatregelen na Nieuwjaar nog versterken:

 • Vanaf 2016 betaal je voor de 1e werknemer helemaal geen RSZ meer.
 • Voor de 2e tot de 5e werknemer worden de kortingen opgetrokken.
 • Er komt ook een korting bij de aanwerving van de 6e werknemer.

Indien u een 1e of 6e aanwerving voorziet in december 2015, stel deze dus best nog even uit tot na Nieuwjaar.Toelichting:

Voor de 6e werknemer is dit duidelijk, want dit is een nieuwe korting die pas van kracht is vanaf 2016. Voor de 1e aanwerving is er vanaf 2016 sprake van een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen, maar hier zijn wel overgangsmaatregelen voorzien. Indien de 1e werknemer al in 2015 in dienst was, zal men ook vanaf 2016 géén werkgeversbijdragen meer moeten betalen. Alleen is de vrijstelling in dat geval beperkt in de tijd, conform de oude regeling. Vanaf 2016 is dit voordeel echter voor onbepaalde duur. Dus best nog even wachten, want dan wordt het interessanter.

Tips voor de werkgevers:

 • Was de aanwerving al gepland voor december dan kan u misschien best eerst via interim starten.
 • Indien u ooit een 1e (of 6e) werknemer in dienst had maar nu niet meer, is er misschien ook een mogelijkheid:
  • Indien dit meer dan 4 kwartalen geleden is, geniet u ook van deze korting
  • Stel dat uw 1e werknemer in maart 2015 vertrok, dan komt de "vervanger" dus best pas na maart 2016 in dienst.
 • Misschien denkt u nu aan de oprichting van een nieuwe vennootschap om dit voordeel te bekomen?
 • Dit kan eventueel, maar het is wel opletten geblazen:
  • Wellicht vormen deze bedrijven één technische bedrijfseenheid (TBE).
  • Er is geen recht op vrijstelling wanneer de 1e werknemer een werknemer vervangt van een ander bedrijf.
  • Het mag zelfs gaan over een andere functie, het recht vervalt als de totale headcount niet stijgt.
  • Hiervoor wordt als referentie ook gekeken naar de laatste 4 kwartalen.
  • Als u hiermee geen rekening houdt, kan de RSZ de verminderingen van het verleden terugvorderen.
  • Met de verhoogde kortingen zullen ze hier zeker strenger op toezien.
 • Verder nog i.v.m. de vrijstelling van werkgevers RSZ voor de 1e werknemer:
  • Deze eerste aanwerving moet plaatsvinden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020.
  • De vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, in principe voor de hele loopbaan.
  • Maar opletten, want duurzame tussenkomsten bestaan niet in de politiek.
  • En in elk geval niet in de sociale wetgeving, denk maar bv aan de opleidingscheques.
  • Zeker gezien de taxshift afstevent op een extra begrotingstekort.
  • Maar toch wel een mooie maatregel voor een overwerkte zelfstandige die wat extra hulp kan gebruiken.
  • U kan nog altijd de aanwerving laten voorafgaan door een IBO traject, is nog interessanter.

Wenst u optimaal gebruik te maken van deze RSZ verminderingen? Contacteer ons voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.