[BLOG] Bedrijfsfilm in de prullenbak na een ontslag?
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, effici├źnt en betaalbaar. 
Bedrijfsfilm in de prullenbak na een ontslag?

Waar gebeurd verhaal:

De relatie tussen een verkoper en zijn werkgever is verzuurd, en deze laatste beslist om tot ontslag over te gaan. Enkele weken na het einde van de samenwerking ontvangt de werkgever een aangetekend schrijven via de vakbond waarin een verbod wordt opgelegd om de bedrijfsfilm nog ooit op beurzen of waar dan ook te gebruiken, gezien de verkoper daar als "acteur" is opgetreden. Op basis van het portretrecht en de wet op de privacy, wil hij als wraak elk gebruik of verspreiding van de (dure) bedrijfsfilm verhinderen.


Wetgeving:

Het recht op eigen afbeelding is een persoonlijkheidsrecht dat elke natuurlijke persoon toelaat zich te verzetten tegen het gebruik van zijn afbeelding voor bepaalde doeleinden. Ook de privacy wet beschermt het recht op afbeelding, waarbij de betrokken persoon zelf kan beslissen over opname en gebruik van zijn beeltenis, en zijn beide enkel mogelijk als de betrokkene daarvoor zijn toestemming heeft gegeven. Gezien er niets op papier stond hierover, dient de werkgever nu te bewijzen dat er sprake is van een stilzwijgende toestemming. De werkgever moet dus aantonen dat uit de omstandigheden ondubbelzinnig en onvoorwaardelijk kan worden afgeleid dat de afgebeelde werknemer zijn toestemming heeft gegeven tot het filmen, reproduceren en verspreiden van het beeldmateriaal. Dit principe geldt evengoed voor foto's van werknemers in uw bedrijfsfolders of op uw website.
In de tips leest u hoe u het best zoiets kan vermijden.

Tips:

  • De eerste logica is om voor elk gefilmde of gefotografeerde werknemer vooraf een akkoord te laten ondertekenen. Maar zal hier telkens wel spontaan aan gedacht worden? Om nog niet te spreken van de extra administratieve last en de interne weerstand.
  • Het kan ook eenvoudiger door een goed uitgewerkt eigendomsrecht-clausule op te nemen in uw arbeidsovereenkomsten en/of arbeidsreglement.
  • Waarbij de werknemer afstand neemt van alle rechten op realisaties, uitvindingen, creaties, afbeeldingen, ontwerpen en verbeteringen die door of met de werknemer werden gerealiseerd in het kader van de arbeidsovereenkomst.
  • Desnoods kan u hierbij de afstand van portretrechten nog explicieter vermelden.
  • Tegelijkertijd beschermt u met deze clausule ook de uitvindingen en creaties gerealiseerd binnen uw bedrijf.
  • Dit gaat niet enkel over grootse uitvindingen, maar evengoed een kookrecept, een softwareapplicatie, een verkoopmethode, een technische realisatie, etc.


Wilt u ook geen films of foto's onnodig in de vuilbak gooien? Contacteer ons dan vrijblijvend voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.