[BLOG] DKV doodt zijn kind en laat kmo's hiervoor opdraaien
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
DKV doodt zijn kind en laat kmo's hiervoor opdraaien

DKV doodt zijn eigen kind:

Recent stuurde DKV, de meest populaire hospitalisatie verzekeraar in België, een schrijven naar al zijn klanten dat zij het Plan Horizon stopzet. Dit was een individuele verzekering met extra premies die elke werknemer kon afsluiten naast de collectieve hospitalisatieverzekering. Met als doel om bij vertrek, pensionering, etc. de hospitalisatieverzekering naadloos verder te kunnen zetten, zonder medische controles of forse stijgingen van de premies. DKV heeft zelf lobby gevoerd 10 jaar geleden bij Minister Verwilghen, om elke werkgever te verplichten om de werknemers schriftelijk op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid. Met handtekening van de werknemer ter bevestiging, de zoveelste extra administratieve last voor bedrijven.


DKV probeert nu de bedrijven hiervoor te laten opdraaien:

Maar nu stopt DKV met dit plan Horizon. Wellicht omdat het heel moeilijk is om in te schatten of deze extra premies voldoende dekkend zijn op lange termijn. Zij opteren nu eerder voor een aanbod aan diverse individuele hospitalisatieverzekeringen bij vertrek of pensionering, die ze budgettair beter op maat van de aanvrager kunnen verfijnen. Het spreekt vanzelf dat dit niet ten goede komt van werknemers met een medisch verleden of actueel probleem. Dit zal dus zeker deining veroorzaken bij vertrekkers.

DKV dekt zich hier in door in zijn schrijven aan te geven dat het bijpassen van de hogere premie ten laste is van de werkgever, indien zij de eerdere "Verwilghen meldingsplicht" niet formeel kunnen aantonen. Vooral in kmo's is dit niet zo goed gekend, de materie is nogal technisch, en zo kan DKV de miserie en eventuele extra kosten ingeval van claims eenvoudig afwimpelen op hun klanten. Omdat dit een eenzijdige contractwijziging is, biedt DKV wel de mogelijkheid om binnen de 3 maanden het contract te stoppen. Maar wie dit gaat effectief doen, met kennis van zaken en alle gevolgen van dien?

Tips:

  • Bent u als bedrijf klant bij DKV, neem hierover snel contact op met uw makelaar.
  • Probeer na te gaan welke werknemers vroeger een Plan Horizon hebben afgesloten.
  • Ga na of de lopende individuele dekkingen blijven doorlopen.
  • Bekijk via uw makelaar naar alternatieven voor DKV die wel nog zo een plan hebben.
  • Informeer naar de impact van zo een overschakeling op de lopende Horizon Plannen.
  • Bekijk ten gronde de uitsluitingen en vrijstellingen, en de impact hiervan naar kost toe.
  • Informeer goed uw medewerkers over deze materie.
  • Wijzig de "Verwilghen clausule" aan in uw contracten of contractbijlagen, ten gevolge van deze koerswijziging en kindermoord bij DKV.
  • Eventueel ook (retroactief) de communicatie verplichting "Verwilghen" rechtzetten, indien deze eerder niet plaatsvond in het verleden bij alle aangeslotenen bij een hospitalisatie verzekering, ongeacht of dit bij DKV is of een andere maatschappij.


Begint je hoofd hiervan te tollen ? Hrcheckup kan jullie hierbij helpen: snel, betaalbaar door de subsidies, volledig op maat en reeds HR-GDPR-compliant. U kan ons vrijblijvend contacteren voor een Hrcheckup op +32 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.