[BLOG] Arbeidsreglement niet geregistreerd? Ontslagkost x 2 …
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbestand om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
€ 291 miljoen stempelgeld teveel betaald

Zo blokt Het Laatste Nieuws op 16 april:

Dit bedrag is de put die de RVA volgens zijn jaarverslag 2014 moet terugvorderen aan onterecht uitbetaalde uitkeringen. Dit totaal gaat enkel over de onterechte uitkeringen ontdekt na controle door de RVA. In de praktijk loopt dit bedrag hoger op basis van wat(nog) niet ontdekt is. Hier is zeker niet altijd sprake van fraude, maar vaak ook fouten of onwetendheid. Maar wie betaalt de uitkeringen en wordt verondersteld dit vooraf grondig te controleren? Nee, niet de RVA, maar de 3 vakbonden en de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Maar deze instanties zijn financieel niet verantwoordelijk voor de put die ze veroorzaken door foutieve uitbetalingen. De RVA moet dit terugvorderen en dit loopt niet altijd van een leien dakje. Bij het (teveel) betalen van lonen is elke werkgever hiervoor wel verantwoordelijk. Zij moeten dit zelf terugvorderen, en als het niet lukt dit als een verliespost slikken. Tenzij ze kunnen aantonen dat het sociaal secretariaat de vergissing heeft begaan.


Wetgeving:

Dit bedrag is de put die de RVA volgens zijn jaarverslag 2014 moet terugvorderen aan onterecht uitbetaalde uitkeringen. Dit totaal gaat enkel over de onterechte uitkeringen ontdekt na controle door de RVA. In de praktijk loopt dit bedrag hoger op basis van hetgeen (nog) niet ontdekt is. Hier is zeker niet altijd sprake van fraude, maar vaak ook fouten of onwetendheid. Maar wie betaalt de uitkeringen en wordt verondersteld dit vooraf grondig te controleren? Nee, niet de RVA, maar de 3 vakbonden en de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen. Maar deze instanties zijn financieel niet verantwoordelijk voor de put die ze veroorzaken door foutieve uitbetalingen. De RVA moet dit terugvorderen en dit loopt niet altijd van een leien dakje. Bij het (teveel) betalen van lonen is elke werkgever hiervoor wel verantwoordelijk. Zij moeten dit zelf terugvorderen, en als het niet lukt dit als een verliespost slikken. Tenzij ze kunnen aantonen dat het sociaal secretariaat de vergissing heeft begaan.

Tips:

  • Steun het idee om de uitkeringen te laten gebeuren via een centraal en neutraal organisme.
  • De vakbond zal dit evenwel nooit willen lossen, maar steun dan het idee om hen hiervoor op zijn minst financieel verantwoordelijk te maken.
  • Informeer iedereen die teveel uitkeringen zou krijgen dat zij misschien ooit kunnen opdraaien voor wat zij teveel ontvingen.
  • Er hangt hen gedurende minstens 3 jaar een zwaard van Damocles boven het hoofd.
  • Informeer hen bijvoorbeeld dat uitkeringen van ziekenfondsen niet gecumuleerd kunnen worden met werkloosheidsuitkeringen.
  • Informeer aan ontslagen werknemers met opzegvergoedingen dat de werkloosheidsuitkeringen uitgesteld worden pro rata van het aantal maanden opzeg dat hen wordt toegekend. Dan kunnen zij dit bedrag opzij zetten en niet alles direct uitgeven.
  • Controleer af en toe de loonberekeningen van uw sociaal secretariaat, zeker bij een recente overstap, het invoeren van nieuwe voordelen of na een aanwerving.
  • Voorzie in uw arbeidsreglement een clausule voor het recupereren van teveel betaalde lonen.

Nood aan meer info – contacteer ons vrijblijvend op +32. 475 44 73 38 of daniel@hrcheckup.be