[BLOG] Arbeidsreglement niet geregistreerd? Ontslagkost x 2 …
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbestand om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Arbeidsreglement niet geregistreerd? Ontslagkost x 2 …

Waar gebeurd verhaal:

Een bediende wordt aangeworven in juni 2014. Begin 2015 wordt besloten om het contract stop te zetten omdat de verwachtingen niet ingelost worden. Op basis van de nieuwe opzegtermijnen (eenheidsstatuut) wordt 6 weken loon uitbetaald. Groot is de verbazing als de vakbond enkele weken later een brief verstuurt dat hij recht heeft op een opzegvergoeding van 3 maanden, het dubbele dus. Het arbeidsreglement met de nieuwe opzegtermijnen was immers nog niet geregistreerd, zodat de nieuwe (en dit geval kortere) opzegtermijnen volgens de vakbond nog niet van toepassing zijn…


Wetgeving:

Een werkgever heeft het recht om langere opzegtermijnen toe te kennen dan wat de wet voorschrijft, kortere opzegtermijnen uiteraard niet. In het oud arbeidsreglement stonden nog de oude opzegregels vermeld voor bedienden: 3 maanden per begonnen 5 jaar dienst. In de arbeidsovereenkomst werd bovendien verwezen naar de termijnen vermeld in het arbeidsreglement. Wordt vervolgd, maar de kans is groot dat de werkgever hier effectief tegen een verdubbeling van de ontslagkost aankijkt.

Tips:

  • Zorg er voor dat uw arbeidsreglement steeds up to date is (zie ook de case in vorige nieuwsbrief).
  • Maar ook dat deze correct en tijdig geregistreerd wordt bij de inspectiediensten.
  • Na de registratie verdeelt u deze onder uw werknemers (met ondertekening voor ontvangst)
  • Als dit nog niet gebeurd is, verwijs dan in uw nieuwe arbeidsovereenkomsten op zijn minst al naar de nieuwe opzegregels volgens de gewijzigde wetgeving eind 2013 (eenheidsstatuut)
  • Wist u dat deze wetgeving u bovendien nuttige instrumenten aanreikt voor uw verzuimbeleid
  • Maar dan opnieuw, enkel bruikbaar als uw arbeidsreglement deze instrumenten vermeldt én correct geregistreerd wordt.
  • Geen overbodige luxe ten ander, gezien de (voorlopig opgeborgen) plannen van de regering om het gewaarborgd loon bij ziekte van één naar 2 maanden op te trekken!.

Nood aan meer info – contacteer ons vrijblijvend op +32. 475 44 73 38 of daniel@hrcheckup.be