[BLOG] Alle werkgevers zijn slechteriken
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Alle werkgevers zijn slechteriken

Waar gebeurd verhaal:

Een werkloze volgt een IBO-traject van 4 maanden, later verlengd met 2 maanden, en krijgt nadien dan een vast contract. Voor de 2 laatste IBO-maanden krijgt ze via de vakbond / RVA plots geen geld meer. Ze neemt contact op en het blijkt dat het document van de contractverlenging met 2 maanden ontbreekt. De VDAB is bereid dit digitaal na te sturen maar de vakbond weigert. Ze willen hun "lid" eerst persoonlijk ontmoeten. De werknemer moet dan maar 3 uur (!) aanschuiven aan het vakbondsloket in Molenbeek (!).

De afgifte van de documenten blijkt een formaliteit die perfect via mail mogelijk had geweest. Maar de vakbond wou hun lid nog eens uitvragen. Wordt u genoeg betaald? Hoe gaat uw baas om met uzelf? Mogen we het contract eens nalezen? Moet u niet te hard werken of overuren doen? Hebt u klachten over uw baas? En ga zo maar verder. Mocht u twijfelen over het authentieke van dit verhaal: het gaat nu over mijn eigen werkneemster die dit zelf meemaakte, en geschokt was over de houding en vragen van de vakbond.


Duiding:

De vakbond gaat er fundamenteel van uit dat alle werkgevers slechteriken zijn en dat alle werknemers worden uitgebuit. Bij elk contact met de vakbond worden de werklozen, IBO of andere steuntrekkers er in gelepeld dat werkgevers profiteurs en malafide personen zijn. Ontslagen werknemers, zelfs zij die het meest nefast gedrag vertoond hebben, worden door de vakbond extreem verdedigd. Alsof de vakbond hen altijd als advocaat moet verdedigen, ongeacht de ernst van de misdrijven. Vaak met negatieve gevolgen voor andere werknemers.

In deze case was er zelfs een machtsmisbruik door de vakbond als tussenkomende partij voor de betaling van de werkloosheid. Ze hadden evengoed de werknemer of VDAB kunnen vragen om gewoon de nodige papieren na te sturen. Of toch minstens de werknemer verwittigen dat er een probleem was. Maar nee, liever laten ze de werknemer in de steek, om die dan ter plaatse te laten komen voor een brainwashing. Toen zij vroeg: "Ik heb hier een halve dag verloren bij de vakbond, wie gaat dat betalen?" Hun antwoord: "Uw baas, die moet dat maar begrijpen".

Tips:

 • Dat de vakbond instaat voor de betalingen van de werkloosheid is een pervers systeem:
  • Zij hebben er budgettair belang bij dat er veel werklozen zijn.
  • Bij elk ontslagen werknemer gaan ze onderzoeken wat er nog te rapen valt.
  • Met collega's die niet werkloos zijn houden ze veel minder rekening.
  • Ze komen enkel op voor de aangesloten leden.
  • Zelfs de VDAB-diensten hebben soms moeite met hun gedrag.
  • Ze zijn geen rechtspersoon, dus voor fouten kan niemand hen aanspreken.
  • Werkgevers worden steeds op de loonbetalingen aangesproken, maar zelf kunnen ze zich permitteren om werklozen of gelijkgestelden in de kou te laten.


 • Tips voor de werkgevers:
  • Besef dat bij elk ontslag of IBO meestal ook de vakbonden betrokken worden.
  • Dat zij altijd er van uitgaan dat de werkgever een slechterik is.
  • Dat zij het zelf voor de werknemer gaan opnemen ingeval misdadige praktijken.
  • Net zoals advocaten gaan ze steeds ook op zoek naar procedurefouten.
  • Ze weten dat werkgevers het vaak druk hebben en voeren een slijtageslag.
  • De complexiteit van de sociale wetgeving speelt in hun kaart.
  • De KMO's zijn voor hen een ideaal prooi, net zoals voor de sociale inspectie.


  Herkent u dat soort verhalen? Wij kunnen u hier concreet en op maat bij helpen! U kan ons vrijblijvend contacteren voor een Hrcheckup op +32. 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.