[BLOG] Maak geen reclame voor overuren!
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Maak geen reclame voor overuren!

Verhaal uit de praktijk:

Een inspecteur van de sociale inspectie ziet rond 19u 's avonds een geladen open vrachtwagen rijden met de bedrijfsnaam in grote letters als reclame. Het was duidelijk geen transportfirma, dus besluit de inspecteur daar een "verrassingsbezoek" te doen de volgende dag. Hij laat de tachometer uitlezen en vindt tal van overuren die nergens op de loonfiches verschijnen. De zaakvoerder kon alleen maar de "alternatieve regeling" voor de overuren toegeven. De inbreuken van "officieus" betaalde overuren van de laatste maand werden door de RSZ geëxtrapoleerd naar 36 maanden met een heel zware kostenplaatje als gevolg.

De wetgeving:

Voor overuren zijn er 2 luiken: de legitimiteit en de betaling en/of recuperatie ervan. In dit concreet geval was de hoofdactiviteit geen transport, dus konden ze geen gebruik maken van de grote flexibiliteit en/of beschikbaarheidstijden zoals voorzien in de transportsector. In de plaats van meer-uren (recuperatie aan 100%) komt men dan veel sneller toe aan overuren (aan 150%, of 50% toeslag met 100% recuperatie).

Rond legitimiteit zijn de inspectiediensten redelijk soepel als men niet overdrijft. Want normaal voorziet de wet in een voorafgaandelijke toelating van de sociale inspectie bij overuren voor buitengewone vermeerdering van werk. Anderzijds is er nu de regeling van de 120 vrijwillige overuren die extra ruimte en flexibiliteit biedt. Maar voor onbetaalde overuren, of uitgekeerd in het zwart zijn ze genadeloos. Vooral deze laatste kunnen een zware financiële kater worden. Vroeger kon men nog loonrechtzettingen doen en de werknemer(s) netto loonfiches laten aftekenen voor ontvangst (want hij had deze som al gekregen). Maar deze laatste is sinds enkele jaren verboden. Nu betaal je niet alleen de RSZ-werkgever, de RSZ-werknemer en de bedrijfsvoorheffing, maar ook nog "een tweede keer" zijn nettoloon voor 3 jaar overuren!
Tips:

 • Bedrijven (zeker met arbeiders) die nooit overuren aangeven zijn per definitie verdacht.
 • Als je een tijdsregistratie of track & trace hebt kan alles uitgevlooid worden.
 • Sommige inspecteurs eisen een verrekening op de minuut zonder afrondingsregels.
 • Spontaan gepresteerde overuren door werknemers moet de werkgever zelf verhinderen.
 • De vermelding in het arbeidsreglement dat er een toelating moet zijn volstaat dus niet.
 • Sommige zaakvoerders denken onterecht dat bedienden geen recht hebben op overuren.
 • Let op met "laatwerkers" met vele rookpauzes, koffiepauzes of verlengde middagpauzes.
 • Hogere bedienden en kaderleden laat je best niet badgen.
 • Sluit een aantal bedienden uit de wetgeving rond arbeidsregelingen zoals B2B verkopers (handelsvertegenwoordigers), leidinggevenden en vertrouwenspersonen (KB 65).
 • Let wel op met KB 65: totaal verouderd en voor interpretatie vatbaar. Een lid van het middenkader zal je bv. moeilijk als leidinggevende kunnen kwalificeren.
 • Gebruik ter versoepeling maximaal de wettelijke regels zoals verlenging van de referteperiode via het arbeidsreglement, glijdende uren, vrijwillige overuren, KB 213 (bouw) grote flexibiliteit (transport en Horeca), variabele uren tot zelfs deeltijds thuiswerk.
 • Let op met reclame op bedrijfsvoertuigen als je kantje boord werkt: op bouwwerven zie je bv. in het weekend enkel witte anonieme bestelwagens.
 • Zorg dat de rest van uw "HR-winkel" op orde staat, dit creëert goodwill bij de inspecteurs.


Hebt u een van onze vorige nieuwsbrieven en tips gemist? Surf naar onze nieuwsbrieven. Op basis van de titels kan u nagaan wat voor uw bedrijf relevant kan zijn.

U kan ons ook vrijblijvend contacteren voor een Hrcheckup op +32 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.