[BLOG] CAO 90 bonusplannen worden sneller afgekeurd
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, effici├źnt en betaalbaar. 
CAO 90 bonusplannen worden sneller afgekeurd

Waar gebeurd verhaal:

Een KMO ontdekt de nieuwe CAO 90 template, in voege sinds januari 2019, en past zijn jaarlijks plan inhoudelijk aan volgens deze nieuwe template. Na een maand krijgt hij een brief van de FOD dat zijn CAO 90 plan (voorlopig) wordt geweigerd. Reden? Hij heeft niet exact dezelfde template gebruikt als deze beschikbaar op de website van de FOD.

Ook al was deze inhoudelijk volledig correct, maar een andere huisstijl, layout en lettertype volstaat al om het plan terug te sturen. Ook een zinnetje iets anders formuleren kan volstaan voor een (voorlopige) afkeuring.

De wetgeving:

De templates en procedures voor de CAO zijn (licht) gewijzigd sinds januari 2019. Vele Kmo's zijn zich daar nog niet van bewust en gebruiken nog de oude layout. Bij de FOD gaan ze er dan gemakshalve van uit dat als niet precies de nieuwe template wordt gebruikt, zoals beschikbaar op hun website, deze wel verkeerd zal zijn en deze dan ook terugsturen. Zonder deze inhoudelijk na te lezen. Zo krijgen ze meer tijd om de andere plannen met de loupe te bekijken en ook zo extra plannen te weigeren.

Om dezelfde reden geven ze ook geen vooradvies meer aan bedrijven. Binnen de nieuwe template is er bovendien minder informatie voorzien over de eigenlijke invulling van de details. Zoek het zelf maar uit op de rest van hun site. Dit terwijl ze alsmaar strenger bepaalde inhoudelijke detailformuleringen zoeken als redenen tot afkeuring. Door de combinatie van dit alles is het aantal teruggestuurde of afgekeurde plannen exponentieel gestegen. Met als doel uiteraard budgettaire besparingen voor de RSZ.
Tips:

  • Gebruik voortaan enkel de template beschikbaar op de site van de FOD, ook al is dit een stap achteruit (geen automatisering mogelijk, rare bladsprongen en minder leesbaar).
  • Let ingeval toekenning van een bonus op basis van een % op het loon. De vermelding dat je pro rata van de prestaties uitkeert kan nefast uitdraaien (afkeuring), als men niet vermeldt dat het loon voor deeltijdsen eerst wordt omgezet naar een voltijds loon
  • Ook de dubbele vermelding dat deeltijdsen pro rata betaald worden samen met de vermelding pro rata van de prestaties, draait uit op een voorlopige afkeuring van het plan.
  • Ook de meetbaarheid, objectiviteit en voorspelbaarheid wordt alsmaar strenger bekeken. Bv: "Het organiseren van 4 professionele beurzen", wordt afgewezen als doelstelling
  • Let ook op met deelreferteperiodes (bv. 4 x per jaar uitkeren), dit maakt de formuleringen en timing voor de procedure extra moeilijk.
  • De procedure naar de lokale sociale inspectie toe werd anderzijds vereenvoudigd.
  • Ook de verzending van het plan naar de FOD zou voortaan digitaal kunnen, maar dit staat nog niet volledig op punt.


Begint je hoofd hiervan te tollen ? Hrcheckup kan jullie hierbij helpen: snel, betaalbaar door de subsidies, volledig op maat en reeds HR-GDPR-compliant. U kan ons vrijblijvend contacteren voor een Hrcheckup op +32 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.