[BLOG] Stuur deeltijdsen of jobstudenten best niet op pad…
 

Hrcheckup helpt de KMO's bij de optimalisering van hun personeelsbeleid om maximaal in orde te zijn met de sociale wetgeving, efficiënt en betaalbaar. 
Stuur deeltijdsen of jobstudenten best niet op pad…

Waar gebeurd verhaal:

Op het einde van een kerstmarkt haalt een vertegenwoordiger het resterend materiaal af op de stand van zijn werkgever. Hij wordt hierbij geholpen door een jobstudent, met regulier contract en Dimona aangifte. De sociale inspectie komt langs en stelt vast dat de jobstudent noch zijn arbeidsovereenkomst, noch het arbeidsreglement bij zich heeft. Er wordt een P.V. opgemaakt en de werkgever riskeert een boete van minimaal 200€ (sociale fraude niveau 2).

De wetgeving:

De regelgeving voorziet dat het arbeidsreglement en de arbeidsover-eenkomst voor studenten en deeltijdse werknemers te allen tijde dienen te kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde controleambtenaren, eventueel in digitale versie, op de plaats van tewerkstelling. Deze laatste wordt heel strikt geïnterpreteerd. Stuur een jobstudent of deeltijdse werknemer niet naar de kerstmarkt, de winkel, de bank of het postkantoor zonder een kopij van zijn arbeidsovereenkomst en kopij van het arbeidsreglement, op straffe van vervolging wegens 'fiscale fraude'. Het uitgangspunt is dat wanneer deze documenten niet kunnen voorgelegd worden bij controle, een sluitende arbeidsduurcontrole derhalve niet mogelijk is.
Tips:

  • Voorzie in elke bedrijfswagen een arbeidsreglement, net zoals het boordpapieren zijn.
  • Laat elke jobstudent of deeltijdse werknemer steeds een kopij van zijn arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement bij zich hebben bij elke verplaatsing
  • Handiger is om dit digitaal te voorzien: bv. oproepbaar via hun smartphone.
  • Let ook op voor jobstudenten via een interim contract: als gebruiker bent u medeverantwoordelijk voor de regeling rond tewerkstelling en arbeidsduur.
  • Een tijdsregistratiesysteem is ook een optie, maar ook niet altijd de beste oplossing
  • Zorg dat alle andere HR-documenten maximaal in orde zijn om de nodige goodwill te creëren en de schade te beperken.


Begint je hoofd hiervan te tollen ? Hrcheckup kan jullie hierbij helpen: snel, betaalbaar door de subsidies, volledig op maat en reeds HR-GDPR-compliant. U kan ons vrijblijvend contacteren voor een Hrcheckup op +32 475 44 73 38 of via info@hrcheckup.be.