NL /

Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen?

Er is al vaak actie gevoerd rond gelijke verloning man-vrouw. Denk maar aan de CAO nr. 25 van 15.10.1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers. Of de acties zoals equal pay day. Of nog, het begrip loonkloofverslag. Toch blijkt er in de praktijk nog een verschil te zijn in de verloning tussen man en vrouw. Klopt dit wel, en indien ja, hoe komt dit? Ervaringen vanuit het terrein.

 • Factoren die de statistieken misleiden.
 • Sectorale verschillen.
 • Welke factoren bepalen een verloningsbeleid.
 • Impact van studies en opleidingen op verloning.
 • Benchmarking van functies.
 • Functie classificaties.
 • Evolutie PC 218
 • Loonpolicies die verschillen in de hand werken.
 • Loononderhandelingen bij aanwerving.
 • Maatschappelijke invloeden rond verloning.
 • Extra legale voordelen en de impact van bv. car policies
 • Impact van beleidsmaatregelen zoals loonstop, motiveringsplicht, tewerkstellingsverslag 45+, e.a.

Dit thema wordt uitgediept niet vanuit theoretische modellen, maar vanuit terrein ervaring en concrete cases. Op basis van honderden rekruteringen en evenveel loononderhandelingen wordt uiteenlopende aspecten rond dit thema met praktijkervaringen aangereikt. De conclusies is dat een hele weg reeds afgelegd werd, nog een hele weg te gaan is, maar een hele weg wellicht nooit zal kunnen afgewerkt worden.