NL / FR

HRCHECKUP

Wat omvat HRcheckup?

HRCHECKUP evalueert op een vlotte en interactieve wijze uw HR basisprocessen en documenten en stelt structurele verbeteringen voor. De aanpak is “no nonsens”. Aan de hand van een uitgebreide checklist, gebaseerd op een jarenlange praktijkervaring, nemen we al uw HR processen en documenten onder de loep. HRCHECKUP draagt zorg voor het evenwicht tussen de sociaaljuridische complexiteit en de dagelijkse praktische noden van uw bedrijf.

Doelgroep HRCHECKUP

De doelgroep van HRCHECKUP zijn KMO’s van 5 tot 100 medewerkers in Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussel. Ook kantoren of vestigingen in Franstalig gebied kunnen worden doorgelicht.

Meerwaarde van een HRCHECKUP

  • Verstrekken van concrete en betaalbare HR adviezen op maat van uw bedrijf.
  • Besparen van kosten bij bv. aanwervingstrajecten of ontslagregelingen.
  • Optimaliseren van verloningspakketten en extra legale voordelen.
  • Vastleggen van duidelijke afspraken op een sociaaljuridische correcte wijze via contracten, bijlagen, arbeidsreglementen, beleidsnota’s, enz.
  • Indekken tegen risico’s waarvoor u als bedrijfsleider-bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld.
  • Verlenen van advies over mogelijke subsidieregelingen voor uw bedrijf.
  • Adviseren over concrete en betaalbare ICT tips en tools voor HR doeleinden of voor efficiëntiewinsten in de organisatie.
  • Organiseren van een betere dienstverlening bij uw HR aanbieders.
  • Uitbouwen van een pragmatisch HR beleid om vlotter medewerkers aan te trekken en te behouden.