NL /

De inspectie staat aan de receptie

Plots staat er een inspecteur van de sociale inspectie of de RSZ aan de receptie. Als bedrijfsleider komen dan de volgende vragen naar boven:

 • Is een sociale inspectie altijd onaangekondigd?
 • Hoe en waarom komen ze bij mij terecht?
 • Wat zijn mijn rechten en plichten?
 • In hoeverre kunnen ze alles stilleggen om controles uit te voeren?
 • Hoe gaat de sociale inspectie te werk in zijn bevraging?
 • Wat mogen of kunnen ze vragen ter plaatse?
 • Kan je je voorbereiden op een sociale inspectie?
 • Wat zou minstens in orde moeten zijn om erger te voorkomen?
 • Wat zijn de gevolgen van recente wetswijzingen naar inspecties toe?
 • Kan er onderhandeld worden en binnen welke termijn?
 • Kan ik een specialist (advocaat, adviseur, accountant,…) inroepen?
 • Mogen ze de computer volledig aftappen of meenemen?
 • Wat riskeer ik als berisping of boetes en hoe ver kunnen ze gaan?

Op al deze vragen wordt een antwoord gegeven op vlotte en pragmatische wijze, aan de hand van praktijkcases en waargebeurde verhalen. Bovendien worden heel wat concrete tips aangereikt voor KMO’s meer dan nuttig zijn. Een seminarie met gegarandeerd veel interactie met de deelnemers.